Vásárlási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

Üzemeltetői adatok:

 • Cégnév: Mediterranean Colours Kft.
 • Székhely: 1213 Budapest, Kapos u. 30. 1/5
 • Adószám: 14321364-2-43
 • Cégjegyzék szám: 01-09-208493
 • Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága mint Cégbíróság
 • Szerződés nyelve: Magyar
 • Elektronikus Ügyfélszolgálat: info@hoszigetelorendszer.eu, hoszigeteles@hoszigetelorendszer.eu
 • Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-70-553-44-01
 • Bankszámlaszám: 10400195 - 50504853 - 48551009

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

A megjelenített termékek on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak, bruttó árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

3. A kínált termékek kategória besorolása

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
polisztirol szigetelés, kőzetgyapot szigetelés, homlokzati vakolat, homlokzati festék, beltéri festék, építési és csemperagasztó, glett, zsákos beton, kiegészítők, hőszigetelő rendszerek.

4. Rendelési információk ismertetése

A vásárláshoz regisztráció szükséges.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 20:00 -óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon vagy e-mailen visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-4 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

5. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

Hőszigetelő rendszer Webáruházunk megrendeléseit hétfőtől-péntekig teljesíti.
A megrendelt termékek kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik.
Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként olyan címet kérünk megadni ahol át tudják venni és kitudják fizetni az árut.

6. Rendelés lépéseinek bemutatása

1. lépés - A termék kiválasztása
Válasszon egy terméket az adott oldalról, írja be a mennyiséget majd kattintson a kosárra.

2. lépés - Szállítási és fizetési mód kiválasztása
A táblázatba a mennyiség rovatba, kérjük írja be a megrendelni kívánt m2 vagy db számot és kattintson alatta az üres felületre, ha az elején nem tette meg, hogy a rendszer kiszámolja a fizetendő összeget.
A táblázat tartalmazza azokat a termékeket, melyek jelenleg a kosárban vannak, és a rendelés teljes összegét.
Kattintson az "Összesítés" gombra a rendelés véglegesítéséhez.
Ha még tovább szeretné folytatni a vásárlást, akkor a "Vásárlás folytatása" gombra kattintson.
3. lépés - A vásárló adatai

Belépés a regisztráció során megadott e-mail címével és jelszavával. Megrendelést csak érvényes regisztráció birtokában tud leadni weboldalunkon.
Kérjük, töltse ki a következő kérdőívet adataival. Ne felejtsen kitölteni minden kötelező mezőt.
Ha valamilyen színkódot meg kell adni a rendeléshez, akkor azt itt a megjegyzés rovatba írja be.
Kattintson a 'Következő' gombra a folytatáshoz.
4. lépés - Rendelés összefoglalása
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi adatok mindegyike helyes-e, majd kattintson a megrendelés megerősítéséhez.

7. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése

Minden esetben előre megbeszéltek szerint egyéni megállapodás alapján.
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a termék átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

8. Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit saját gépkocsijával kézbesíti.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

Át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

9. Házhoz szállítás díjszabása

A szállítási díjtételek a rendelési érték, vagy a távolság alapján történő kalkulációk szerint kerül megállításra, több tétel vagy nehéz csomagok, komplett hőszigetelő rendszerek kiszállítása esetén további költségek merülhetnek fel.

Az egyes szállítási díjak ismertetése :

Házhoz szállítás díjszabása :

 • Budapesten 150ezer Ft alatti rendelés esetén 7.500 Ft
 • Budapesten 150ezer Ft feletti rendelés esetén ingyenes szállítás
 • Pest megyében 150ezer Ft feletti rendelés esetén egységesen 7.500 Ft
 • Pest megyén kívül egyéni megállapodás alapján

A szállítás a rakodási díjat nem tartalmazza, csak a kiszállításra érvényes, rakodás esetén a díjazás megállapodás alapján.

10. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

A vásárló élhet az elállási és felmondási jogával már a megrendelés elküldést követően, még mielőtt a terméket átvenné.

11. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Mediterranean Colours Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Mediterranean Colours Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Nem írhatja elő a kereskedő azt, hogy a vásárló csatolja az eredeti számlát, továbbá az eredeti csomagolásban juttassa el a terméket. Nem háríthatja át a garanciális szervizre a teljes ügyintézést, amennyiben a vásárló Önhöz kívánja visszaküldeni a hibás terméket, ezt nem tagadhatja meg. Az ügyintézéskor jegyzőkönyvet kell felvennie a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

alapján. Amennyiben szükséges ismerje meg az összes vonatkozó jogszabályt. Pl : 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, az ide vonatkozó jogszabály részletes ismertetése, a terjedelemre való tekintettel a törvény hatályos állapotát nem jelenítjük meg, elérhető a http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor címen.

A 11. pont tájékoztatója a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletből került felhasználásra.

12. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Mediterranean Colours Kft. 2314 Halásztelek, István út 4/5.

Hivatkozás a nyilatkozatra /klikk/

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

 • · Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
 • · a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • · Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra. (Ilyenek a megrendelőnek kikevert színek vakolatokhoz, festékekhez, alapozókhoz)
 • · Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • · Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • · Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

A fenti tájékoztató termék adásvételére irányuló szerződés esetén helytálló. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén további kiegészítések szükségesek.

Részletek: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Garancia
Termékekre gyártótól függően 12hónap garanciát vállalunk.
Termék meghibásodása esetén a mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá Ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén.
A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.
A hibás terméket közvetlenül web áruházunk szervizpontjára is visszaküldheti a 2314. Halásztelek. István u. 4/5. címre.
Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!
Ide vonatkozó jogszabály: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet.

Adatkezelési nyilatkozat

A hoszigetelorendszer.eu domain néven üzemelő webáruház adatait a Mediterranean Colours Kft. kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat csak a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk ismerheti meg, a rendelés kézbesítéséhez.

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok

 • · név
 • · e-mail cím
 • · telefonszám
 • · irányítószám
 • · település
 • · utca, házszám
 • · emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Regisztrációkor megadandó adatok

(a megrendelés elküldéséhez szükséges a regisztráció, nélküle nem rögzíthető a megrendelés)

A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

 • · e-mail cím
 • · használni kívánt jelszó
 • · név
 • · telefonszám
 • · irányítószám
 • · település
 • · utca, házszám
 • · emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra:

 • · eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
 • · kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
 • · regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok

 • · név
 • · e-mail cím

Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat a Mediterranean Colours Kft.. bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 2 munkanapon belül.

A hoszigetelorendszer.eu által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére a Mediterranean Colours Kft. nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Mediterranean Colours Kft.kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A hoszigetelorendszer.eu által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.

Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a hoszigetelorendszer.eu a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év).

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a Mediterranean Colours Kft. hoszigeteles @ hoszigetelorendszer.eu e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges.

A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

14. Jogorvoslattal élhet

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

15. Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Mediterranean Colours Kft. általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez

/kattintson ide/.

Elállási/felmondási nyilatkozat letöltése /kattintson ide/,

nyilatkozat tájékozatójához /kattintson ide/